Προτάσεις ΟΕΕ για το μίνι φορολογικό Νομοσχέδιο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επί των διατάξεων του μίνι φορολογικού Νομοσχεδίου που κατατέθηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών και ψηφίσθηκε από τη Βουλή, θεωρεί θετικές τις ρυθμίσεις στη φορολόγηση:

α) των περιστασιακά απασχολουμένων με χαμηλό εισόδημα μέχρι 6000€ και τεκμαρτό μέχρι 9500€ (εκτός από κεφάλαιο/υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου/αγροτική δραστηριότητα) τα οποία θα λογίζονται ως εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

β) της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων του φορολογούμενου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (π.χ. τόκοι/μερίσματα/εκμίσθωση ακινήτων) ή/και υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. μετοχές), με την κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων εφόσον το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9500 ευρώ.

γ) των κατοίκων εξωτερικού με την κατάργηση τεκμηρίων διαβίωσης και της επαναφοράς του φορολογικού καθεστώτος προηγούμενου ΚΦΕ (ν.2238/1994) για το οικονομικό έτος 2014.

δ) των ασκούντων ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους το οποίο δεν θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα.

Η απαλλαγή από το φόρο δωρεάς χρηματικών ποσών σε οικογένειες αποβιωσάντων ή αγνοουμένων του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic που προβλέπεται στο άρθρο 4, χαρακτηρίζεται ευνοϊκή. Ωστόσο θα έπρεπε να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο οριζόντια ρύθμιση ως κοινωνικό μέτρο στις πληγείσες οικογένειες και για αντίστοιχες περιπτώσεις.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 6, είναι σε θετική κατεύθυνση για τη μη ακύρωση συμβολαίων και την κατάργηση αγοραπωλησιών για λάθη από πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ.

Παρά τη δέσμευση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών κας Βαλαβάνη για επανεξέταση των προστίμων του Ν 4174/2013, δεν έχει προβλεφθεί καμία ρύθμιση και εξακολουθούν να ισχύουν τα εξοντωτικά ποσά ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας βιώνει την μεγαλύτερη οικονομική κρίση.

Επισημαίνεται, όπως αναγνώρισε και η Αναπληρώτρια Υπουργός, η αναγκαιότητα:

α)επανεξέτασης της ειδικής Διοικητικής Διαδικασίας του άρθρου 70 Β του Ν 2238/1994 και

β) της μείωσης του καταβαλλομένου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, το οποίο βεβαιώνεται άμεσα από τη φορολογική αρχή με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής.

Το ΟΕΕ όπως επανειλημμένα έχει προτείνει, κρίνει ότι άμεσα πρέπει να προωθηθούν :

Η οριζόντια νομοθετική ρύθμιση του θέματος των δωρεών χρηματικών ποσών από γονείς προς τα τέκνα.

Η Επαναφορά του καθεστώτος του οικονομικού έτους 2014 (σ.σ. δηλαδή για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν πέρυσι), ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται οι αποδείξεις δαπανών των κωδικών 049, 051 και 052 ακόμα σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Η απευθείας υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), των υποθέσεων για τις οποίες δε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης, ή θα γίνει έναρξη ελέγχου στο τρέχον διάστημα.

Οι ως άνω ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται ως μεμονωμένες και δίκαια «στοχευμένες» διορθώσεις στο τρόπο φορολόγησης των πλέον ασθενών κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων, χωρίς όμως να αντιμετωπίζονται συνολικά τα προβλήματα και οι αδικίες που έχουν εντοπισθεί και έχουν επισημανθεί στη Φορολογική Διοίκηση κατά την υπαγωγή των φορολογουμένων πλέον σε τεκμήρια. Το ΟΕΕ επίσης είναι αντίθετο στην κατάθεση ευκαιριακών και εμβαλωματικών ρυθμίσεων λίγες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ο Φορέας μας εκτιμά και προτείνει ότι τα φορολογικά θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε σταθερή βάση, έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος TAXIS για την υποδοχή και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.