Τα προβλήματα και η ταλαιπωρία συνεχίζονται για δηλώσεις και ρύθμιση

Η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 14 Μαΐου 2015 με προθεσμία υποβολής 30 Ιουνίου 2015.

Κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχουν ήδη παρουσιασθεί πολλά τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή, που οφείλονται στη μη καταχώρηση ή στη καταχώρηση λανθασμένων στοιχείων στους προσυμπληρωμένους κωδικούς του Ε1 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητη τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για χρονικό διάστημα που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα έπρεπε να είναι ανοικτό το σύστημα, προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη του συστήματος και να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα οι φορολογούμενοι και οι λογιστές φοροτεχνικοί στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Επίσης, σχετικά με την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων, το ΟΕΕ, λόγω των νέων ρυθμίσεων που έχουν προβλεφθεί στις 11 Μαΐου με τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015 αλλά και της ανάγκης άμεσης επίλυσης τεχνικών προβλημάτων όπως η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και η μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας στους υπαχθέντες, προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών στον οποίο έχει δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4321/2015 η αρμοδιότητα, με απόφασή του να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία της 26ης Μαΐου 2015 για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.