Σύσταση 4 θεματικών επιτροπών για το οικονομολογικό επάγγελμα

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συνεχίζοντας σταθερά την υλοποίηση του Προγραμματισμού Δράσης της για την περίοδο 2014-2016, αποφάσισε, για την προώθηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, τη σύσταση επιτροπών ανά δραστηριότητα του οικονομολογικού επαγγέλματος και συγκεκριμένα για τα θέματα του εκπαιδευτικού, του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, του εργαζόμενου στον τραπεζικό τομέα, του νέου οικονομολόγου.

Έργο των επιτροπών είναι η συγκέντρωση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Επιμελητηρίου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, και η κατάθεση προτάσεων προς την Κεντρική Διοίκηση για παρεμβάσεις, με στόχο πάντα τη στήριξή τους στην προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών τους συμφερόντων.

Πατήστε εδώ για να βρείτε άμεσα τα email των αρμόδιων υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε., ώστε να τους αποστείλετε τόσο τις προτάσεις σας, όσο και τα θέματα, που απασχολούν τον επαγγελματικό σας κλάδο.