Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Δώστε μπόνους στους συνεπείς – Πάρτε πίσω το 26%

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σχετικά με το σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που συζητείται στη Βουλή, θεωρεί ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση, προβλέπει ευνοϊκότερες διατάξεις για τους φορολογούμενους οι οποίοι με δεδομένη την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους (φορολογικών, ασφαλιστικών κλπ).

Το σχέδιο νόμου έρχεται να διορθώσει αδικίες προηγούμενων νόμων και να βελτιώσει διατάξεις του Ν.4305/2014.
Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, που απαιτούν είτε άμεση διόρθωση, είτε απόσυρση.
Συγκεκριμένα:

Α)Θεωρεί ευνοϊκή διάταξη τις προβλεπόμενες με το άρθρο 4 δυνατότητες υπαγωγής στην ρύθμιση για οφειλές:που θα βεβαιωθούν έως 26 Μαΐου 2015 ανεξάρτητα της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή,που θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, υποχρεώσεων φορολογικών περιόδων μέχρι και 31/12/2014.

Β)Δίνονται διευκρινίσεις για την απώλεια της ρύθμισης και θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή η αποσύνδεση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών οφειλών, εφόσον υποβάλλονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας.

Γ)Το νομοσχέδιο δεν επιβραβεύει τους συνεπείς φορολογουμένους και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παρά την μείωση των εσόδων τους, εκπλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Κράτος. Η αρμόδια Υπουργός υποσχέθηκε ότι οι φορολογούμενοι που στην περίοδο της κρίσης τηρούν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους, θα επιβραβευτούν με την πρόβλεψη ενός bonus, το οποίο και θα περάσει σε κάποιο από τα επόμενα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Το ΟΕΕ προτείνει ως επιβράβευση τη μείωση της φορολογίας του συνεπούς φορολογούμενου σε ποσοστό μείωσης του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2015.

Δ)Το ΟΕΕ προτείνει την επανεξέταση της διάταξης που αναφέρει την υποχρέωση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/2/2015 και εφεξής για την υπαγωγή στην ρύθμιση των 100 δόσεων. Η απώλεια της ρύθμισης από την μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών δεν αποτελεί ευεργετική διάταξη σε μια περίοδο που η χώρα μας που μαστίζεται από την ανεργία, την οικονομική δυσπραγία των επιχειρήσεων και την συνεχή μείωση των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων.

Ε)Τέλος, το ΟΕΕ προτείνει την άμεση απόσυρση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 που προβλέπει παρακράτηση φόρου 26% στις συναλλαγές που γίνονται με επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτη «μη συνεργάσιμα» ή με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», διότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και σοβαρές επιπτώσεις στη ρευστότητα των επιχειρήσεων με το να επιβαρυνθούν εκ των προτέρων για τις συναλλαγές με τα κράτη αυτά καθώς θα υποχρεωθούν να πληρώνουν φόρο 26% επί της συναλλαγής. Επιπλέον η διάταξη αυτή θα επιβάλει στη Φορολογική Διοίκηση την καθιέρωση νέων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών για τις περιπτώσεις αυθεντικότητας των υπαρκτών συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι – κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα – το Ο.Ε.Ε. είχε από την πρώτη στιγμή αποστείλει τις προτάσεις του για το θέμα, οι συντριπτική πλειονότητα των οποίων έγινε αποδεκτή.
Αυτές ήταν οι εξής :

  • Εισοδηματικά κριτήρια
  • Υπαγωγή και των ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ
  • Υπαγωγή και όσων δεν έχουν υποβάλει κάθε είδους φορολογική δήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα το κάνουν μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπαγωγής
  • Δυνατότητα εξόφλησης σε 100 δόσεις ανεξάρτητα από το ποσό της οφειλής
  • Διαμόρφωση του επιτοκίου σε συνάρτηση με τον τρέχοντα πληθωρισμό. Σε συνθήκες αποπληθωρισμού, το επιτόκιο 4,56% είναι πολύ υψηλό.

Σε κάθε περίπτωση, και επειδή πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα για τη λειτουργία της αγοράς, θα έπρεπε να είχαν κληθεί και οι αρμόδιοι φορείς στη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση, ακόμα και μέσα στο στενό χρονικό πλαίσιο του κατεπείγοντος.