Συνάντηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη

Πακέτο πέντε παρεμβάσεων στη σχέση του Υπουργείου Οικονομίας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, παρουσίασε το προεδρείο του ΟΕΕ στον Υπουργό, κ. Γιώργο Σταθάκη.

Στη μεταξύ τους συνάντηση, ο Υπουργός συμφώνησε με την άποψη ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος πρέπει να ασκήσει το θεσμικό του ρόλο, δηλαδή να συμμετέχει εντατικά σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Επιπλέον, συζήτησαν για :

Την κατοχύρωση νέων ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως, ο οικονομολόγος μελετητής, ο αξιολογητής, και ο εσωτερικός ελεγκτής.

Την ένταξη των οικονομολόγων και λογιστών – φοροτεχνικών στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για επιδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Την επιμόρφωση ανέργων, νέων οικονομολόγων, μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Τον ενεργό ρόλο του οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου, στη διαμόρφωση της καινούριας σχέσης δανειοληπτών – τραπεζών, με βάση τη νέα ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που επεξεργάζεται το Υπουργείο.

Στη συνάντηση το Επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, και τα μέλη του προεδρείου, Ζώης Κολιός, Β’ Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Αλαμάνος, Γενικός Γραμματέας και Κωνσταντίνος Μανούσος, Οικονομικός Επόπτης.