Η πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τους ειδικούς διαχειριστές των κόκκινων δανείων

Την παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος προκάλεσε η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της τροπολογίας για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων, που αφορά στον ορισμό ειδικού διαχειριστή.

Εκεί, αναφέρεται ότι ρόλο ειδικού διαχειριστή μπορεί να παίξει – μεταξύ άλλων – και δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά την αντικατάσταση της παραγράφου, με την αιτιολογία ότι η οικονομοτεχνική γνώση είναι γνώση, που τεκμαίρεται από τις σπουδές και την επαγγελματική δραστηριότητα του οικονομολόγου, και δεν μπορεί να αποδειχθεί από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή , όπως εστάλη στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στους βουλευτές.

Δείτε την επιστολή εδώ.