Συγκρότηση Επιτροπής για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν στους Οικονομολόγους του Δημόσιου Τομέα

H Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε υλοποίηση του Προγραμματισμού Δράσης του για την περίοδο 2014-2016, αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής, από μέλη του ΟΕΕ που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, με σκοπό τη μελέτη και επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν στους οικονομολόγους εργαζόμενους στο δημόσιο και την κατάθεση προτάσεων του Οικονομικού Επιμελητηρίου προς την πολιτική ηγεσία για την επίλυσή τους.