Το Γ.Ε.ΜΗ. στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης

Θέματα, που αφορούν στο ρόλο και τη συμβολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των μελών του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, συζήτησαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γεράσιμος Γιακουμάτος, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα ζητήματα :

Της συμβολής του Επιμελητηρίου στην ενημέρωση των λογιστών – φοροτεχνικών σχετικά με τη νέα διαδικασία ανάρτησης αίτησης και υποβολής δικαιολογητικών. Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, έχει ήδη προχωρήσει η δημιουργία video. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας, παρέχεται ενημέρωση για την υποβολή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των ΑΕ. Ο λογιστής, παρά το ότι δεν προβλέπεται ως υποχρέωσή του, θεωρείται ως ο πλέον αρμόδιος για την καταχώρηση και αποστολή των στοιχείων των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.

Της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του μητρώου των γραφείων παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών με την Υπηρεσία του ΓΕΜΗ, για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων τους, καθώς προβλέπεται η ετήσια αποστολή των ενεργών λογιστικών γραφείων στο TAXISNET για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Υφυπουργός, επίσης, διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΟΕΕ, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου στις 20 και 21 Ιουλίου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στο ηλεκτρονικό Σύστημα του ΓΕΜΗ για την υποβολή των πρακτικών όσων τακτικών Γενικών Συνελεύσεων έχουν συγκληθεί 29 και 30 Ιουνίου 2014.