“Ποιο είναι το καθεστώς της πιστοποίησης λογιστών – φοροτεχνικών” Συνέντευξη του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνο Κόλλια στο Taxheaven

Taxheaven : Υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά με την πιστοποίηση λογιστών. Είναι γεγονός ότι το σχέδιο για την πιστοποίηση δεν έχει δει επίσημα το φως της δημοσιότητας και ομολογουμένως δεν ξέρουμε το λόγο. Γιατί εξαιρούνται από την πιστοποίηση – σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης που έχει διαρρεύσει – οι λογιστές Β’ και Γ’ τάξης και μπορούν να πάρουν πιστοποίηση μόνο οι λογιστές Α’ τάξης;

Κων/νος Κόλλιας: Το σχέδιο πιστοποίησης, που έχει διαρρεύσει, δεν είναι το τελικό, είναι ένα αρχικό σχέδιο, που αναφέρεται μόνο στις διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πιστοποίησης. Το Ο.Ε.Ε. ξεκίνησε ήδη τις επαφές του με την Πολιτική Ηγεσία για τον καθορισμό των εξειδικευμένων εργασιών, που θα αναλάβει ο πιστοποιημένος λογιστής-φοροτεχνικός, για τις οποίες απαιτούνται αυξημένα προσόντα και πολυετής εμπειρία.

Μπορώ να σας αναφέρω ενδεικτικά παραδείγματα, την έκδοση του ασφαλιστικού και του φορολογικού πιστοποιητικού, που μπορεί να αναλάβει ο πιστοποιημένος λογιστής φοροτεχνικός. Πρέπει να γίνει κατανοητό, όμως, ότι οι εργασίες, που θα ανατεθούν στον πιστοποιημένο λογιστή, θα είναι πέραν των εργασιών, που περιγράφονται στο Π.Δ. 340/1998 (δηλαδή των εργασιών, που εκτελεί σήμερα ο λογιστής- φοροτεχνικός). Για αποφυγή των παρερμηνειών, που κυκλοφορούν, και για να καθησυχάσω τους λογιστές, τονίζω και πάλι με έμφαση ότι ο πιστοποιημένος λογιστής δεν θα πάρει τις εργασίες του λογιστή φοροτεχνικού κατόχου επαγγελματικής ταυτότητας Α ́ τάξης.

Δεν δημιουργούμε δηλαδή δύο τάξεις με το ίδιο περιεχόμενο δραστηριότητας, όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν, αλλά πιστοποιούμε λογιστές φοροτεχνικούς για εξειδικευμένες εργασίες.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, οι τάξεις των λογιστών-φοροτεχνικών είναι δύο και συγκεκριμένα η Α, ́ στην οποία εντάσσονται μετά από τριετή εμπειρία οι πτυχιούχοι οικονομικής κατεύθυνσης, και η Β, ́ στην οποία εντάσσονται μετά από επταετή εμπειρία οι μη πτυχιούχοι και οι νεοεισερχόμενοι χωρίς εμπειρία πτυχιούχοι.

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο πτυχιούχος λογιστής φοροτεχνικός Α ́ τάξης, μετά από τρία έτη εμπειρίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, όπως σε επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και η ανάληψη εξειδικευμένων εργασιών από λογιστή φοροτεχνικό, στον οποίο έχει πιστοποιηθεί η επαγγελματική και επιστημονική του επάρκεια, αποτελεί επιτακτικό ζητούμενο της αγοράς.

Taxheaven : Η αξιολόγηση για την πιστοποίηση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνονται οι εξετάσεις αναβάθμισης λογιστών ή θα υπάρχει άλλη πιο αυστηρή διαδικασία; Η αξιολόγηση και τα θέματα των εξετάσεων (εάν η πιστοποίηση γίνεται με εξετάσεις) από ποιους θα πραγματοποιούνται;

Κων/νος Κόλλιας: Η αξιολόγηση των λογιστών φοροτεχνικών, που θα θελήσουν να περάσουν από τη διαδικασία της πιστοποίησης, περιγράφεται και επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πιστοποίησης και θα είναι διαφορετική από την αξιολόγηση, που γίνεται σήμερα, για την αναβάθμιση της επαγγελματικής ταυτότητας των λογιστών φοροτεχνικών.

Τaxheaven : Ποιες είναι οι νέες δράσεις που έχετε σχεδιάσει και αφορούν στο σύνολο των λογιστών – φοροτεχνικών, εκτός από τα σεμινάρια που ήδη γίνονται;

Κων/νος Κόλλιας: Η Κεντρική Διοίκηση θα συζητήσει και θα αποφασίσει για την υποχρεωτική εκπαίδευση των λογιστών φοροτεχνικών, που προβλέπεται για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης. Η εκπαίδευση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των λογιστών φοροτεχνικών σε λογιστικά – φορολογικά θέματα και δεν θα υπάρχει εξέταση. Η ενημέρωση των ενεργών λογιστών θα είναι συνεχής.
Πέραν των παραπάνω, στόχος μας είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των σεμιναρίων για όλα τα μέλη του ΟΕΕ σε διάφορα επαγγελματικά θέματα, όπως στην εκπόνηση οικονομικών μελετών, στην αξιολόγηση επενδύσεων και σε άλλα, ενώ μελετάται η χρήση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για την μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Taxheaven : Μετά τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης ποιοι είναι οι οικονομικοί πόροι του Ο.Ε.Ε.;

Κων/νος Κόλλιας: Οι οικονομικοί πόροι του ΟΕΕ προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο και – όπως γίνεται κατανοητό – λόγω της οικονομικής κρίσης, προβλήματα αντιμετωπίζει και ο φορέας μας. Σε κάθε περίπτωση, η Κεντρική Διοίκηση προσπαθεί με την εξοικονόμηση πόρων και με δεδομένο ότι οι συνδρομές είναι μειωμένες, να προσφέρει ανταποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη του και στους λογιστές φοροτεχνικούς.

Taxheaven : Μπορείτε να μας πείτε πόσα είναι τα μέλη του επιμελητηρίου και πόσα από αυτά είναι λογιστές – φοροτεχνικοί εγγεγραμμένοι στα μητρώα σας;

Κων/νος Κόλλιας: Ο αριθμός των μελών του ΟΕΕ ανέρχεται σε 100.000 περίπου και των λογιστών φοροτεχνικών σε 50.000 περίπου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τα μητρώα μας.

Taxheaven : Η υπεύθυνη δήλωση που έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου από τους λογιστές-φοροτεχνικούς – σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5. παραγράφου του Ν 4093/2012 και η οποία είναι απαραίτητη για την διασύνδεση του μητρώου που τηρείται στο Ο.Ε.Ε. με την ΓΓΠΣ-, πότε θα υποβληθεί για το έτος 2014;

Κων/νος Κόλλιας: Έχουμε προχωρήσει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα μέλη μας και στους λογιστές φοροτεχνικούς και η πρώτη παρεχόμενη υπηρεσία από τις 23 Ιουνίου 2014 είναι η ηλεκτρονική υποβολή της ΥΔ. Το αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών, που έχουν υποβάλει ΥΔ, θα σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Taxheaven : Τι έχει γίνει με την υπόθεση των 1.326 λογιστών «μαϊμού» που διαπιστώθηκε ότι είχαν κλειδάριθμο για να υποβάλλουν δηλώσεις πολιτών μέσω ίντερνετ, χωρίς όμως να είναι μέλη του επιμελητηρίου; Γνωρίζετε κάτι νεότερο για την υπόθεση;

Κων/νος Κόλλιας: Από την πρώτη στιγμή, που αποκαλύφθηκαν αυτά τα στοιχεία, τα στείλαμε στις αρμόδιες αρχές για να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες.
Για το Οικονομικό Επιμελητήριο, η επίλυση και η διαλεύκανση θεμάτων όπως αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη. Έχουμε χρέος απέναντι στους επαγγελματίες λογιστές – μέλη μας, αλλά και απέναντι στους φορολογούμενους, που εμπιστεύονται μια πολύ σοβαρή διαδικασία στη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Ειδικά, αυτή την περίοδο, που κάθε ευρώ, το οποίο καλείται να δαπανήσει ο πολίτης, είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρο Ρακιντζή, και περιμένουμε να ορισθεί η συνάντηση.

Taxheaven : Έχει γίνει και νέα έρευνα μετά από αυτή για να βρεθούν και άλλοι λογιστές που δεν πληρούν τα κριτήρια και εξασκούν παράνομα το επάγγελμα;

Κων/νος Κόλλιας: Μετά την υπόθεση, που τολμήσαμε να φέρουμε στο φως και να την προωθήσουμε αρμοδίως, δεχόμαστε και άλλες καταγγελίες για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος λογιστών και φοροτεχνικών. Τις εξετάζουμε και τις παραπέμπουμε στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας. Σε αυτό το σημείο, θέλω να απευθυνθώ στους φορολογούμενους: Για να είναι σίγουροι ότι η διαχείριση των φορολογικών τους στοιχείων γίνεται από νόμιμους λογιστές φοροτεχνικούς, μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του λογιστή, μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ στην ιστοσελίδα του TAXISNET ή στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Taxheaven : Σχεδιάζετε αλλαγές στο οικονομικό περιοδικό που εκδίδει το Ο.Ε.Ε. και αν ναι ποιες είναι αυτές;

Κων/νος Κόλλιας: Το περιοδικό του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελεί ένα συμπληρωματικό εργαλείο ενημέρωσης των μελών μας, παράλληλα με την καθιέρωση του μηνιαίου newsletter, που αποστέλλουμε, μέσω της ηλεκτρονικής οδού. Στόχος του είναι να προσφέρει επιστημονική ανάλυση στα θέματα, που απασχολούν τόσο τους οικονομολόγους, όσο και την ελληνική οικονομία. Αυτό, το οποίο κάνουμε διαρκώς, σε κάθε τεύχος, είναι να το αναβαθμίζουμε ποιοτικά και να το προωθούμε καλύτερα. Επιδίωξή μας είναι να σταθεροποιήσουμε την έκδοσή του, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς στους επιστήμονες του κλάδου μας και όχι μόνο.

Taxheaven : Το οικονομικό επιμελητήριο θα αναλάβει επιτέλους τον θεσμικό του ρόλο να είναι σύμβουλος του κράτους σε σχέση με φορολογικά θέματα αλλά κυρίως σχετικά με την σύνταξη φορολογικών νομοσχεδίων;

Κων/νος Κόλλιας: Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας και για τα φορολογικά θέματα. Οι προηγούμενες διοικήσεις βρίσκονταν σε τακτική επαφή και επικοινωνία με το υπουργείο Οικονομικών. Εμείς τώρα έχουμε πυκνώσει τις επαφές μας, τόσο με τον υφυπουργό, κ. Γιώργο Μαυραγάνη, όσο και με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, και οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι πλέον ακόμα πιο ανοιχτοί. Επιπλέον, με συνεχείς παρεμβάσεις μας, και μέσω της νεοσύστατης Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων που δημιουργήσαμε, όποτε χρειάζεται δίνουμε το “Παρών” και επιλύουμε θέματα και προβλήματα, που απασχολούν φορολογούμενους και φοροτεχνικούς.

Taxheaven : Ποια είναι η θέση του ΟΕΕ στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λογιστής κατά την άσκηση του επαγγέλματος του (π.χ. TAXISNET, ΓΕΜΗ κ.λπ.)
Κων/νος Κόλλιας: Το ΟΕΕ προσπαθεί με συνεχείς παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λογιστής κατά την εφαρμογή νέων διαδικασιών στη φορολογία, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISNET, ΓΕΜΗ κ.λπ. Παράλληλα με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας αλλά και με ηλεκτρονικές αποστολές ενημερώνουμε τους λογιστές με οδηγίες και διευκρινίσεις για τα επαγγελματικά θέματα, που τους απασχολούν στην άσκηση του επαγγέλματός τους.

Πατήστε εδώ για να μπείτε στο Taxheaven.