Οι προκλήσεις της νέας εποχής για τους οικονομολόγους στη σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων με την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της κοινής σύσκεψης – που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 02/05/2014 – μεταξύ των Προέδρων των 16 Περιφερειακών Τμημάτων και των μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας παρουσιάζοντας τον Προγραμματισμό Δράσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την περίοδο 2014 – 2016, υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει η νέα Κεντρική Διοίκηση για την περεταίρω επαγγελματική κατοχύρωση των Οικονομολόγων κάνοντας λόγο για:

  • την επέκταση της κατοχύρωσης του επαγγέλματος των λογιστών – φοροτεχνικών, με την ταυτοποίησή τους για υπηρεσίες πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στο TAXISNET, την επίσπευση των διαδικασιών για την πιστοποίησή τους, την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, την χορήγηση ψηφιακής υπογραφής, την επέκταση του φορολογικού και ασφαλιστικού πιστοποιητικού στους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς και την επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας τους.
  • την κατοχύρωση του οικονομολόγου μελετητή – αξιολογητή,
  • ·την κατοχύρωση του οικονομολόγου στο Δημόσιο Τομέα και
  • την κατοχύρωση του οικονομολόγου εσωτερικού ελεγκτή.

Υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, τονίζοντας την αναγκαιότητα επανεξέτασης του κανονισμού λειτουργίας των οργάνων του ΟΕΕ, την συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων και την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Για την ενίσχυση του ρόλου της εξωστρέφειας και της επικοινωνιακής πολιτικής του Οικονομικού Επιμελητηρίου επιβάλλεται, όπως ανέφερε, η αναβάθμιση του επιστημονικού έργου με την συγκρότηση επιστημονικών και επαγγελματικών ομάδων εργασίας για την άμεση παρέμβασή του, ως θεσμοθετημένου επιστημονικού συμβούλου της Πολιτείας, σε θέματα που άπτονται τόσο της τρέχουσας οικονομικής επικαιρότητας όσο και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, με σημαντικότερο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων οικονομολόγων.

Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων διατύπωσαν την άποψη ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσα στις όποιες καλούνται να λειτουργήσουν τα μέλη του, και παράλληλα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το έργο της νέας Κεντρικής Διοίκησης. Προέτρεψαν την Κεντρική Διοίκηση να συμπεριλάβει, στις προτεραιότητές της, την σύνταξη προτάσεων για:

  • την κατοχύρωση και πιστοποίηση και άλλων ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος,
  • την άμεση παρέμβασή του αναφορικά με την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων των κολεγίων,
  • την συμμετοχή του Φορέα σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στη διαμόρφωση των προτάσεων συνέβαλαν καθοριστικά με τις θέσεις και απόψεις τους ο πρώην Πρόεδρος του ΟΕΕ Γεώργιος Κυδωνάκης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ζώης Κολιός, ο Γ. Γραμματέας Παναγιώτης Αλαμάνος, ο Οικονομικός Επόπτης Κωνσταντίνος Μανούσος, καθώς και τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης Ευφροσύνη Καραγιάννη, Παναγιώτης Νταής, Χρήστος Αγγελλόπουλος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου.