“Προς όφελος όλων πρέπει να είναι η ρύθμιση του ΥΠΑΝ για τα κόκκινα δάνεια” Δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Σχετικά με το σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης για κούρεμα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους στην αγορά ότι η ρύθμιση αυτή θα είναι προς όφελος όλων.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι επιχειρήσεις να μπορούν να αποπληρώσουν τις κουρεμένες οφειλές τους, και να μη δημιουργηθούν προβλήματα στα οικονομικά των τραπεζών”.