Οι προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την λογιστική τυποποίηση στο δημόσιο

Τις βασικές θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με την λογιστική τυποποίηση και τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κύριος Κόλλιας αφού έκανε μια αποτίμηση του έργου και των δράσεων του ΟΕΕ στο τομέα αυτό δήλωσε ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητάει:

  1. Να ανατεθεί στο ΟΕΕ η μελέτη και εισήγηση για την κατάρτιση του προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει τις βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόμενο του, ως ο φορέας που διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία στα κλαδικά λογιστικά σχέδια φορέων του Δημοσίου.
  2. Να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου μόνο στελέχη του Δημοσίου Τομέα του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη επιμόρφωση και κατάρτιση στην Λογιστική.
  3. Να στελεχωθούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα από πτυχιούχους οικονομικών σχολών με εξειδίκευση και κατάρτιση στην λογιστική.

Καταλήγοντας στην ομιλία του ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επισήμανε:

  1. Την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση ώστε όλος ο Δημόσιος Τομέας να τηρεί ένα ενιαίο λογιστικό σύστημα και να σταματήσει η παράλληλη λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού με το Διπλογραφικό Σύστημα.
  2. Την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των υπαλλήλων πτυχιούχων οικονομικής κατεύθυνσης οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.
  3. Την αναγκαιότητα Ουσιαστικής Αναβάθμισης της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και του προσωπικού τους με τροποποίηση των υφισταμένων οργανισμών τους.