Μνημόνιο συνεργασίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Μια σειρά συγκεκριμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων πάνω σε μείζονα προβλήματα της οικονομικής ζωής και στα τρέχοντα θέματα της οικονομικής πολιτικής, εγκαινιάζουν το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών (ΚΕΠΕ) και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), με το μνημόνιο, που υπέγραψαν σήμερα, οι Πρόεδροί τους, Νικόλαος Φίλιππας και Κωνσταντίνος B. Κόλλιας.

Το συμφωνητικό συνεργασίας προβλέπει τα εξής :

  1. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδοςθα αναθέτει στο Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ως επίσημο σύμβουλό του, την έρευνα ειδικότερων ζητημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος που απασχολούν το ΟΕΕ, την εκπόνηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων και τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό (κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό) επίπεδο καθώς επίσης και την εκπαίδευση των μελών του ΟΕΕ μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
  2. Το Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνώνσε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, αναλαμβάνει να δημιουργήσει μεικτή Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επικεντρώσει τις εργασίες της στην επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και πολιτικών, εστιάζοντας στη διατύπωση σχετικών αξιολογήσεων, προτάσεων και αναλύσεων. Στο πλαίσιο των εργασιών της εν λόγω Ομάδας Εργασίας θα είναι, παράλληλα με την παροχή συμβουλών οικονομικής πολιτικής και σχετικών αναλύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η δημοσιοποίηση σε τακτική βάση ενημερωτικών δελτίων, αναλύσεων και μελετών οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, Καθηγητής Νικόλαος Δ. Φίλιππας, δήλωσε:

Η συνεργασία αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες στη σχέση των δύο φορέων οι οποίοι αποτελούν μεγάλες δεξαμενές οικονομικής σκέψης για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Οι δράσεις που θα αναληφθούν από κοινού θα στοχεύουν στη διαμόρφωση νέων οικονομικών προτάσεων και πολιτικών με στόχο πρωτίστως τον άνθρωπο και όχι τους αριθμούς. Με την συμφωνία αυτή φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, διαχρονικά βιώσιμο, ανθρωποκεντρικό με έμφαση στο μέλλον και τις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος B. Κόλλιας, δήλωσε:

Η εποχή απαιτεί συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες ειδικά, μεταξύ φορέων, που έχουνε θεσμοθετημένο συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στην πολιτεία, και οι οποίοι οφείλουν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παρόντες στα οικονομικά τεκταινόμενα της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών υπογράφουν σήμερα το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας. Μέσω αυτού, θα δίνουμε το «παρών» με συγκεκριμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις για μείζονα θέματα, όπως το Δημόσιο Χρέος, η Φορολογία, το Επενδυτικό Πλαίσιο και το Ασφαλιστικό.