Προτάσεις της Φορολογικής Επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σε πέντε βασικές προτάσεις, που αφορούν σε όλο το φάσμα της πολιτικής για τη φορολογία, κατέληξε η Φορολογική Επιτροπή, που έχει συστήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν έμπειρα στελέχη από όλους τους τομείς της φορολογίας, εγκαινιάζει τις παρεμβάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη – μεταξύ άλλων – και τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια εφαρμογής του ν 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε εδώ τις πέντε προτάσεις.