Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τα μέλη του, παρουσίασε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης των νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υλοποιήθηκαν μέσω των κάτωθι τριών έργων:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προς τα μέλη του και τους πολίτες.

Παροχή ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προς τα μέλη του με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (e-government).

Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση των μελών και των πολιτών (e-library).

Οι υπηρεσίες που σταδιακά θα τίθενται ηλεκτρονικά σε λειτουργία είναι οι εξής:

  1. Διαδικτυακή πρόσβαση σε οικονομικές μελέτες, οικονομικά περιοδικά, βιβλία και έρευνες που έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της νέας ψηφιακής βιβλιοθήκης-http://uselib.oe-e.gr
  2. Τήρηση πλήρους και ενημερωμένου ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε μέλος του ΟΕΕ.
  3. Ηλεκτρονική υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των λογιστών σε ετήσια βάση.
  4. Πλήρης διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής νέων μελών στο μητρώο
  5. Ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων μητρώου (τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ)
  6. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
  7. Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων
  8. Πληρωμή υποχρεώσεων μελών και λογιστών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και μέσω χρήσης του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
  9. Πλήρης προσωποποιημένη ενημέρωση της εξέλιξης όλων των διαδικασιών μέσω e-mail

Η παρουσίαση των νέων, αυτών, καινοτόμων Ψηφιακών Υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Πάτρα, την Παρασκευή 2 Μαΐου, ενώ θα ακολουθήσει και νέα εκδήλωση στην Αθήνα.