Θέσεις που ανέπτυξε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας ανέπτυξε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, οπού είχε κληθεί μαζί με εκπροσώπους άλλων φορέων (δείτε εδώ).

Ο κύριος Κόλλιας στάθηκε ιδιαίτερα στη θετική σημασία που έχει η προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην αντιμετώπιση ενός μείζονος προβλήματος της ελληνικής οικονομίας εδώ και δεκαετίες. Αναφέρθηκε στην διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης με μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση λέγοντας ότι πρέπει να καθοριστεί κυρίως ο χρόνος εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να συνεργαστούν πιστοποιημένοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για την αξιοπιστία και ακεραιότητα των έλεγχων επί των διαδικασιών που θα εφαρμόσει στη συνεχεία η επιχείρηση.

Μείζονος σημασίας για το Οικονομικό Επιμελητήριο αλλά και για την οικονομία είναι όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας η όσο το δυνατόν αμεσότερη εφαρμογή αυτών των διατάξεων.