Δήλωση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Με αφορμή τη διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σχολίασε :

“Η συγκεκριμένη διάταξη ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα δεκαετιών του επιχειρηματικού και οικονομικού κόσμου της χώρας. Σε μια περίοδο, όπου ζητούμενο για τη χώρα είναι όσο ποτέ η προσέλκυση επενδύσεων, η ίδρυση επιχείρησης ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες είναι στη σωστή κατεύθυνση και μόνο.

Ζητούμενο πλέον είναι η άμεση και ταχύτατη εφαρμογή της, καθώς και η σύσταση τέτοιων ελεγκτικών μηχανισμών, που να λειτουργούν απρόσκοπτα και να διασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο της διαδικασίας, όσο και την εξέλιξη των σύννομων επιχειρήσεων”.