Δημιουργία μόνιμης Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), θεωρώντας δεδομένη τη συμβολή του στη ριζική αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος και στην αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας μας, συγκρότησε επιτροπή από εμπειρογνώμονες περί των φορολογικών θεμάτων, με σκοπό την επεξεργασία και κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων για την κατάρτιση ενός νέου φορολογικού πλαισίου αποδεκτού και εφαρμόσιμου από την κοινωνία.

Στόχος του Φορέα μας είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, απλού και πρωτίστως σταθερού φορολογικού συστήματος με αναπτυξιακή κατεύθυνση το οποίο θα προάγει τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της φορολογικής αρχής με τους φορολογουμένους και σε αυτή τη κατεύθυνση θα κινηθούν τα μέλη της Επιτροπής.