Προγραμματισμός Δράσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την περίοδο 2014 – 2016

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της μεταπολεμικής εποχής. Μια κρίση που χτύπησε με τον χειρότερο τρόπο και τη χώρα μας. Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας, πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο που του αρμόζει.

Το ΟΕΕ οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για όλα τα θέματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, στην κατεύθυνση της εξόδου της χώρας από την κρίση και της επιστροφής της σε υγιή μονοπάτια ανάπτυξης.

Η παρουσία του φορέα μας στα οικονομικά δρώμενα, τόσο σε επίπεδο παρεμβάσεων στα Υπουργεία όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται έγκαιρα με θέσεις, προτάσεις, λύσεις, με στόχο να βοηθήσουμε την Κυβέρνηση και να καταφέρουμε επιτέλους να γίνουμε ισότιμος συνομιλητής της για όλα τα θέματα της οικονομίας. Θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, αναπτυξιακής πολιτικής και επενδύσεων, μακροοικονομικών μεγεθών, κ.α.

Σήμερα, και πάντα με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του ΟΕΕ, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να αρθρώσουμε σαφή και με επιχειρήματα λόγο, για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες των καιρών…

Δείτε το συνημμένο εδώ.