Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, διοργάνωσε […] Περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2022

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζει […] Περισσότερα

Σάμος, 14 Ιουλίου 2022

Πάτρα (Προσεχώς)

Πύργος (Προσεχώς)