Συνδρομές

 Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή, η οποία ανέρχεται σε:

  • €7,50 για τα 5 πρώτα έτη* από την κτήση του πτυχίου τους.
  • 15,00 για μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών από την κτήση του πτυχίου τους.

* Στον υπολογισμό των 5 ετών συμπεριλαμβάνεται και το έτος κτήσης του πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξοφλήσουν την συνδρομή τους με τους εξής τρόπους:

Στα γραφεία του Ο.Ε.Ε.:

  • Στην Κεντρική Υπηρεσία:  Μητροπόλεως 12-14, 10563  Αθήνα.
  • Στις έδρες των 16 Περιφερειακών Τμημάτων (οι διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται εδώ).

Μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ, αφού προηγουμένως εκτυπώσουν την σχετική  βεβαίωση οφειλής, μέσω των ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ο.Ε.Ε.. (Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εγγραφή σας στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Ο.Ε.Ε. πατήστε εδώ).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Κωδικός Τράπεζας  Εντολέα BIC Τράπεζας Εντολέα Επωνυμία Τράπεζας Εντολέα Κατάστημα  Internet  Banking Phone Banking 
011 ETHNGRAA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
014 CRBAGRAA ALPHA BANK
015 GHBAGRAA ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
016 ATTIGRAA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
017 PIRBGRAA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  √
026 ERBKGRAA EUROBANK
049 PNELGRAA ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
069 STXAGRA1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
071 MIDLGRAA HSBC BANK
075 STIOGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
084 CITIGRAA CITIBANK
087 STPGGRA1 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AE
088 STEOGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
089 STKAGRA1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
091 STTKGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
092 STKPGRA1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
094 STPIGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
095 STDRGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
099 COESGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

Προσοχή

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή στα καταστήματα των παραπάνω συνεργαζόμενων τραπεζών είναι η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού του καταθέτη στην τράπεζα που θα προσέλθει.
  • Στην Alpha Bank μπορεί ο καθένας να προσέλθει χωρίς να τηρεί  τραπεζικό λογαριασμό.


Μέσω της  Ε.Τ.Ε.

Αριθμός  λογαριασμού 040/546004-26 – IBAN GR280110040000000405  4600426

  • Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας(ο κωδικός που ζητείται από την Ε.Τ.Ε. κατά την κατάθεση είναι ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου. Παρακαλούμε να τονίσετε στον ταμία ότι η κατάθεση θα γίνει μέσω του συστήματος ΣΕΝΟΠ).
  • Με μεταφορά από οποιαδήποτε τράπεζα στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό.

Μέσω  ΕΛ-ΤΑ:  Με ταχυδρομική  επιταγή προς την κεντρική υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. στην παραπάνω διεύθυνση. Στην ταχυδρομική επιταγή θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο  Α.Φ.Μ. ή  ο  Αριθμός  Μητρώου του  μέλους . Η εξοφλητική απόδειξη  της συνδρομής  θα αποσταλεί  στο  μέλος  αμέσως μετά την παραλαβή της ταχυδρομικής επιταγής.

Με παρακράτηση από το μισθό του μέλους. Η περίπτωση αυτή αφορά μέλη –  υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,  Οργανισμών του Δημοσίου, Τραπεζών κλπ, εφόσον τα ίδια τα μέλη  αιτηθούν-δηλώσουν στο  Οικονομικό Επιμελητήριο την επιθυμία τους  να υπαχθούν σε αυτή την διαδικασία και σε συνεννόηση με την εκκαθάριση μισθοδοσίας του φορέα τους.  Για να γίνει αποδεκτή η αυτόματη πληρωμή των συνδρομών με παρακράτηση πρέπει το μέλος,  κατά ή μετά την εγγραφή του, να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση.  Η παρακράτηση των συνδρομών από το μισθό του μέλους ξεκινά την 1η  Ιανουαρίου του επομένου έτους,  από εκείνο της υποβολής της αίτησης παρακράτησης,  και εφόσον αυτή υποβληθεί  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η παρακράτηση ξεκινά την 1η  Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη, που υποβάλουν αίτηση παρακράτησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Για οδηγίες πληρωμής μέσω κωδικού RF, επιλέξτε εδώ.