Για πρώτη φορά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσφέρει σε όλα τα ενεργά Μέλη του και σε όλους τους ενεργούς Λογιστές – Φοροτεχνικούς τη δυνατότητα να αποκτήσουν οικονομικές και λογιστικές εφαρμογές (π.χ. λογιστικά, φορολογικά, μελετητικά προγράμματα) σε προνομιακές τιμές.

Στο πλαίσιο της πολιτικής υπηρεσιών και παροχών προς τα μέλη του και τους λογιστές φοροτεχνικούς, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προβαίνει στη δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας προσφορών επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών που παρέχουν προνομιακές τιμές στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Στο τέλος της σελίδας θα βρείτε όλες τις εταιρείες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα προσφορών.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα εδώ.

Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ανάρτησης της προσφοράς στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ για οποιοδήποτε λόγο, και ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της προσφοράς εκ μέρους των επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των μελών του / λογιστών φοροτεχνικών για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ή για τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (π.χ. άγρα πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως). Οι επιχειρήσεις που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές στα μέλη του ΟΕΕ και στους λογιστές φοροτεχνικούς οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με έγγραφη ειδοποίηση στο  ΟΕΕ προ 30 ημερών.

Η οποιαδήποτε προσφορά δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Το ΟΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, ούτε για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ της προσφέρουσας επιχείρησης και των μελών – λογιστών φοροτεχνικών.

Επιλέγοντας τις παρακάτω εικόνες θα δείτε τις διαθέσιμες προσφορές ανά εταιρεία.