Για να δείτε την ενημερωμένη κατάσταση των μελών του ΟΕΕ – Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΕΜΠΑ επιλέξτε εδώ (τελευταία ενημέρωση 21.9.2023).