Η αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας και των στοιχείων επικοινωνίας των μελών του ΟΕΕ μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της αίτησης (πατήστε εδώ).

Μετά τη συμπλήρωση της και αφού ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης, καταχωρείτε αίτημα αλλαγής διεύθυνσης στο esupport.oe-e.gr , επιλέγοντας την κατηγορία “μητρώο” και επισυνάπτοντας την παραπάνω αίτηση.

Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι πολλά από τα ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά στοιχεία είναι λανθασμένα και σε ορισμένες περιπτώσεις ανύπαρκτα, ειδικά οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Στα πλαίσια αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, σας τονίζουμε ότι τα έγκυρα στοιχεία είναι πλέον αναγκαία για την άμεση επικοινωνία της υπηρεσίας μας μαζί σας και ιδιαίτερα το email.