Για πληροφορίες ή ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ απευθυνθείτε στο email oee@oe-e.gr